Tin tức

Tin tức giả mạo và tuyên truyền trực tuyến

Tin tức giả mạo và tuyên truyền trực tuyến

2018-09-24 08:53:05
Tin tức giả mạo có vẻ mới mẻ, nhưng đó là về phương thức hoạt động của nó. Việc tuyên truyền đã tồn tại trong nhiều thế kỷ, và Internet chỉ là cách th ...
Cách xử lý khi tài khoản Facebook bị hack

Cách xử lý khi tài khoản Facebook bị hack

2018-08-09 09:30:09
Thuật ngữ bị “hack” được sử dụng rất nhiều lần dùng để chỉ trường hợp tài khoản cá nhân bị xâm nhập. Nó ngẫu nhiên trở thành một thuật ngữ mơ hồ trong ...